Gallery Project 2.0 logo

EN | NL

Josep Bofill

  • Communicatie is een belangrijk thema in het werk van Josep Bofill. Zijn kunstwerken kunnen beschouwd worden als uitdrukkingen van tegenstellingen die tot eenheid gebracht zijn. Natuur, maatschappij, cultuur, politiek, wetenschap, kunst, alles is op te vatten in termen van tegenpolen.

    BofillĀ“s werk belichaamt een ontwikkelingsproces waarin geest en materie, het individuele en het universele samenkomen en versmelten in de beeldende kunst. Het onderliggende onderwerp van zijn kunst is het voortdurend zoeken naar evenwicht tussen uitersten of naar opheffing van dualiteit. Esthetische schoonheid is voor hem de harmonie tussen tegenovergestelde elementen.

  • Josep bofill