Gallery Project 2.0 logo

EN | NL

Fresco's17 mei 2009 > 14 jun 2009

Linda Overzee

  • Een eeuwenoude traditie in nieuw daglicht. Linda Overzee maakt muurschilderingen in frescotechnieken op doek. De fresco’s zijn ontstaan vanuit haar fascinatie voor de beleving van kleur en gelaagdheid in combinatie met technieken waarvan pigmenten en kalk de basis vormen. Invloeden van tijd worden weergegeven door craquelé en de suggestie van oxidatie en erodering. Zij associeert haar werk met oude fresco’s, zoals wij die nu zien. We bewonderen deze nog steeds om hun schoonheid en vanwege onze voorstelling van hoe ze ooit zijn geweest en wat ze hebben betekend. De tijd heeft ze ondanks aantasting met een scala van betekenissen verrijkt. Hiermee refereert de kunstenaar indirect aan de invloed van tijd op ons eigen bestaan.De opening van de tentoonstelling is op zondag 17 mei, om 16.00 uur.

    Ook in de historie van Azië en Latijns-Amerika liggen vele oude, maar ook recentere sporen van fresco's. Uit de 20ste eeuw kennen we vooral de fresco's van de Mexicaanse muralisten waarvan Diego Rivera deel uitmaakte. Zij refereerden met het gebruik van de techniek naar de tradities en het artistieke erfgoed van het land. Tegenwoordig is de frescotechniek in de kunstwereld tamelijk uitzonderlijk en wordt dan vaak op de traditionele wijze gebruikt. Linda Overzee koos bewust voor andere benaderingen van deze fraaie schildertechniek.